Glosa Heleny Topinkové

Email Tisk PDF

To půjde ...

Vážení přátelé a všichni ti, kteří ještě nejste úplně otrávení (nebo odstěhovaní) půl roku po volbách. Naše sdružení se snaží i když to tak na ulici zatím nevypadá. Nejdříve musí doběhnout zakázky schválené ještě minulým zastupitelstvem. Jakkoli se nám technologické postupy a ceny nemusejí líbit, smlouvy prostě byly dány a jsou závazné. Jejich splnění můžeme kontrolovat a kritizovat pouze částečně, jelikož nebyl ze strany zadavatele stanoven nikdy žádný odborný dozor nad stavbami. Ve většině smluv nebyly ani uvedeny případné dohodnuté sankce za jejich nedodržení. Kontroly staveb většinou dosud probíhají na základě popudu vás občanů, kterým není hospodaření obce lhostejné. Většinou se jedná o stížnosti na postávající dělníky, pomalost prací apod. Mnozí si totiž představí, jak by reagovali, kdyby si objednali tyto stavebníky domů. Jistě by si všichni lépe hlídali rychlost prací, cenu, omezování a znečišťování okolí stavby a podobně. Je hezké a přínosné, že si uvědomujete, že tohle stavíte opravdu vy. Je to váš domov vaše prostředí a koneckonců především vaše peníze z daní. Tudíž zadavateli jsme opravdu my všichni prostřednictvím místní samosprávy.

Konečně se podařilo najít kompromis a schválit rozpočet obce na rok 2011. Ještě než se rozpočet schválil vyvstala potřeba zadání první zakázky a to konečné dořešení výstavby a napojení dešťové kanalizace V zámku. Na základě nabídek byla již novou výběrovou komisí vybrána firma, která nabídla nejlepší cenu a podmínky. Přihlásil se mnohem větší počet zhotovitelů než v minulosti, takže bylo opravdu z čeho vybírat. Podařilo se tak nějaké peníze do rezerv rozpočtu ušetřit a hlavně smlouvy budou nové a především bude konečně stanoven odborný dozor nad zakázkou. Také se teprve učíme, ale dozor typu ,,až půjdu kolem tak se tam mrknu“ se již doufejme opakovat nebude. Máme v kontrolních, finančních výborech a výběrových komisích už dost lidí, kterým není hospodaření a únik peněz nás všech poplatníků lhostejný.

Takže věříme, že to půjde!

Helena Topinková

Aktualizováno Úterý, 05 Duben 2011 13:00
 

Povolební glosa

Email Tisk PDF

Můj povolební názor

Dva naši kandidáti uspěli a dostali se do zastupitelstva obce. Voliči tím dali také najevo, že zastoupení silné parlamentní strany u nás chybělo. V obci, která je svérázná svými tradičními rodinnými vazbami jsou dva mandáty úspěch nesporný. Především také proto, že jsme v komunálních volbách v Pozořicích naprostými nováčky. Dosvědčují  to koneckonců i čísla. Volební účast, dle statistiky, oproti minulým volebním rokům větší nebyla. Je tu tedy jasná touha části voličů po profesionálním vedení obce. Následná jednomyslná nominace a zvolení pana Oplatka na post prvního radního napříč barevným zastupitelstvem je důkazem toho, že si i protistrany uvědomují důležitost tohoto zastoupení. Našeho kandidáta především respektují a potřebují ve vedení obce.

Nyní bude, podle mne, hlavní věcí upřesnění pravomocí pana starosty a místostarosty. Samozřejmě ty jsou dány zákonem, ale co si budeme namlouvat, je potřeba je aplikovat do našich poměrů. Zjednodušit je a zpřehlednit především pro obyvatele. Jaké jsou opravdové důsledky minulého nepřehledného fungování, se můžeme zatím jen domnívat. Ovšem při procházce Pozořicemi se jistá odpověď sama nabízí. Ve věci pravomocí tu nikdy docela  jasno nebylo. Problémy se častokrát  přehazovali z jednoho na druhého a spousta věcí byla řešena stylem ,,per huba“ bez řádných dojednání podmínek. Nic proti  ,,slovu chlapa“, ale přece jenom upřesnění  kdo, kdy, komu, co a za kolik alespoň na nějakém papíře, je na místě. Občané si mnohdy museli připadat jako na lampárně, a proto jsem pro zveřejnění a zobecnění závěru v této záležitosti. Zavedení přehlednosti  systému bude jistě krokem k profesionalizaci vedení. Pozořice se statutem městyse a se svou občanskou vybaveností si to jistě zaslouží. Ono se dá nastoupit do rozjetého vlaku, ale musíme vědět, kde má začátek, konec a hlavně dveře!

Helena Topinková

Aktualizováno Středa, 17 Listopad 2010 20:54
 

Ustavující zastupitelstvo městyse Pozořice

Email Tisk PDF

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Pozořice naleznete na tomto odkazu

Aktualizováno Středa, 17 Listopad 2010 21:38
 

Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Pozořice

Email Tisk PDF

Seznam nových zastupitelů našeho městyse najdete zde

Podrobnější informace zde

Aktualizováno Neděle, 17 Říjen 2010 10:25
 

Místní sdružení ODS v Pozořicích

Email Tisk PDF

Místní sdružení ODS v Pozořicích bylo založeno dne 23. července 2010. Kandidátku pro letošní volby do zastupitelstev jsme sestavili s ohledem k našemu volebnímu programu, jenž vychází z faktických potřeb Pozořic. Její strukturu tvoří jak lidé zastupující obecná sdružení v obci, kteří mají na starosti prosazování zájmů obecného občanského soužití, tak zástupci z řad podnikatelů a specialistů, jejichž starostí je správné řízení obce jako zdravé instituce.

Hlavní myšlenkou našeho sdružení je především zdravý rozvoj městyse Pozořice a jeho bližší a otevřenější vztah vůči občanům.

Aktualizováno Neděle, 17 Říjen 2010 10:35
 


Strana 2 z 2