Glosa Heleny Topinkové

Email Tisk PDF

To půjde ...

Vážení přátelé a všichni ti, kteří ještě nejste úplně otrávení (nebo odstěhovaní) půl roku po volbách. Naše sdružení se snaží i když to tak na ulici zatím nevypadá. Nejdříve musí doběhnout zakázky schválené ještě minulým zastupitelstvem. Jakkoli se nám technologické postupy a ceny nemusejí líbit, smlouvy prostě byly dány a jsou závazné. Jejich splnění můžeme kontrolovat a kritizovat pouze částečně, jelikož nebyl ze strany zadavatele stanoven nikdy žádný odborný dozor nad stavbami. Ve většině smluv nebyly ani uvedeny případné dohodnuté sankce za jejich nedodržení. Kontroly staveb většinou dosud probíhají na základě popudu vás občanů, kterým není hospodaření obce lhostejné. Většinou se jedná o stížnosti na postávající dělníky, pomalost prací apod. Mnozí si totiž představí, jak by reagovali, kdyby si objednali tyto stavebníky domů. Jistě by si všichni lépe hlídali rychlost prací, cenu, omezování a znečišťování okolí stavby a podobně. Je hezké a přínosné, že si uvědomujete, že tohle stavíte opravdu vy. Je to váš domov vaše prostředí a koneckonců především vaše peníze z daní. Tudíž zadavateli jsme opravdu my všichni prostřednictvím místní samosprávy.

Konečně se podařilo najít kompromis a schválit rozpočet obce na rok 2011. Ještě než se rozpočet schválil vyvstala potřeba zadání první zakázky a to konečné dořešení výstavby a napojení dešťové kanalizace V zámku. Na základě nabídek byla již novou výběrovou komisí vybrána firma, která nabídla nejlepší cenu a podmínky. Přihlásil se mnohem větší počet zhotovitelů než v minulosti, takže bylo opravdu z čeho vybírat. Podařilo se tak nějaké peníze do rezerv rozpočtu ušetřit a hlavně smlouvy budou nové a především bude konečně stanoven odborný dozor nad zakázkou. Také se teprve učíme, ale dozor typu ,,až půjdu kolem tak se tam mrknu“ se již doufejme opakovat nebude. Máme v kontrolních, finančních výborech a výběrových komisích už dost lidí, kterým není hospodaření a únik peněz nás všech poplatníků lhostejný.

Takže věříme, že to půjde!

Helena Topinková